Data dodania: 2 września, 2021 r. / Aktualizacja: 3 stycznia, 2022 r.

IKE czy IKZE – Porównanie kont emerytalnych

IKE czy IKZE

Klienci słyszący nazwy IKE i IKZE często stwierdzają, że prawdopodobnie jest to jedno i to samo. W końcu różnią się one od siebie tylko jednym słowem. Rozwinięcie skrótu IKE brzmi Indywidualne Konto Emerytalne, a IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Więc o co tu chodzi? Dlaczego oba te konta miałyby się od siebie czymkolwiek różnić? Otóż najważniejszy szczegół tkwi w samym opodatkowaniu, ale nie tylko. Warto więc porównać oba te konta i dowiedzieć się, które z nich bardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Czym jest konto IKE?

Tak jak już zostało wspomniane we wstępie IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, które pozwala na zbudowanie sobie poduszki bezpieczeństwa finansowego, która będzie wsparciem każdej osoby, chcącej przejść na emeryturę. Na konto IKE wpłat dokonujesz dobrowolnie i jest to tylko i wyłącznie Twój prywatny kapitał. Aby założyć konto, musisz mieć ukończone 16 lat. Osoba niepełnoletnia może korzystać z niego tylko w roku, w którym jest zatrudniona na umowę o pracę. Konta IKE prowadzone są przez placówki bankowe, maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe na życie, towarzystwa emerytalne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Założyciel IKE może mieć tylko jedno konto i jedynie on ma prawo do korzystania z niego. Podczas składania wniosku o założenie konta IKE, należy podpisać oświadczenie, że środki nie są gromadzone na innymi koncie o takim samym charakterze. Możesz skorzystać jednak z tzw. wypłaty transferowej, jeśli chcesz przenieść zgromadzone środki do innej placówki finansowej. 

W IKE możesz wpłacać pieniądze, kiedy chcesz, więc jeśli nie masz środków na wpłatę, nie musisz stresować się, że i tak cokolwiek powinieneś wpłacić. Najczęściej jednak, podczas zakładania konta IKE w niektórych placówkach finansowych, możesz zostać poproszony o wpłacenie minimalnej kwoty wynoszącej np. 150 zł. Następnych wpłat dokonujesz dobrowolnie. IKE określa maksymalny limit wpłat na konto i wynosi ono 1,3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w roku 2022 kwota na wynosi 17 766,00 zł.

Warto pamiętać, że zakładając konto w IKE, nie chodzi tylko i wyłącznie o samo oszczędzanie, ale również o pomnażanie zgromadzonego już kapitału. Przystępując więc do danej placówki oferującej Ci założenie konta IKE, dowiedz się, jak w jej przypadku wygląda kwestia pomnażania pieniędzy. 

Wypłaty z IKE, z racji, że jest to produkt zarezerwowany dla osób, które chcą sobie zapewnić pomoc finansową, powinien być wypłacany po ukończeniu 60. roku życia, chyba że dana osoba otrzyma uprawnienia emerytalne w wieku 55. lat. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić, jest dokonywanie wpłat na konto przynajmniej przez 5 lat lub dokonanie części większej niż połowa wpłaty maksymalnie na 5 lat przed wnioskiem o wypłatę środków. Korzystając z tych warunków, masz dostęp do ulgi podatkowej, ponieważ podczas wypłaty, nie zostanie pobrany żaden podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypłacając więc środki z konta, lądują one u Ciebie w całości, wraz z kapitałem, który został wypracowany dodatkowo.

Jeżeli jednak będziesz chciał wypłacić pieniądze z IKE wcześniej, wówczas musisz liczyć się z tym, że czeka Cię pobranie podatku dochodowego od całej kwoty, a jeśli chcesz dokonać zwrotu po roku od podpisanej umowy z IKE, wówczas dana instytucja, w której masz konto, ma prawo pobrania od Ciebie dodatkowej za to prowizji. Chodzi tu głównie o to, aby zniechęcić klientów do wypłacania zaoszczędzonych środków wcześniej. 

Czym jest IKZE?

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które pojawiło się w 2012 roku, jako kolejny produkt emerytalny podobny do IKE. On również daje możliwość zaoszczędzenia pieniędzy pozwalających godnie żyć osobom przechodzącym na emeryturę. W tym przypadku również cały zgromadzony kapitał jest w pełni prywatny.

W przypadku kiedy konto IKZE chce założyć osoba małoletnia, to wygląda to tak samo jak z IKE – musi być zatrudniona na umowę o pracę. IKZE mogą zakładać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, jako osoby samozatrudnione. Instytucje oferujące konta IKZE są takie same, jak w IKE. To samo również dotyczy zakładania konta – nie można mieć innego konta IKZE, ale można dokonywać tzw. wypłaty transferowej do innej placówki finansowej. 

Na konto IKZE również możesz dokonywać wpłat, kiedy tylko chcesz. Nie muszą być one regularne, więc nie jest istotne to, czy wpłacisz je raz na rok, czy raz na kwartał. W tym przypadku również musisz liczyć się z tym, że podczas podpisywania umowy dowiesz się, że musisz wpłacić przynajmniej 150 zł na konto IKZE. 

Zakładając konto w IKZE, musisz liczyć się z limitem wpłat, który wynosi w 2021 roku 6 310,80 zł, czyli 1,2-krotności miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku osób samozatrudnionych kwota ta wynosi 9 466,20 zł i jest to 1,8-krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. 

Dzięki IKZE możesz skorzystać z ulgi podatkowej i wpłaty z każdego roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. To jak wysoka będzie ulga podatkowa, zależne jest od kwoty zarobków i stawki podatku dochodowego oraz od wpłaconej kwoty. 

Tak samo, jak w przypadku IKE tak i w IKZE możesz oszczędzać lub pomnażać swój kapitał. 

Wypłaty powinny być dokonywane po ukończeniu 65. roku życia, ponieważ jest to w końcu produkt emerytalny. W tym przypadku również trzeba spełnić warunek, wpłacania pieniędzy przez 5 minimalnie 5 lat. Spełnienie tych warunków pozwala na wypłacenie pieniędzy bez potrącania podatku od dochodów, a jedyne co trzeba uiścić to 10-procentowy podatek zryczałtowany od wypłaconych środków. Wypłat możesz dokonywać w ratach lub jednorazowo. 

Jeśli chcesz, możesz wypłacić środki wcześniej, jednakże w tej sytuacji, musisz liczyć się opodatkowaniem swojego kapitału. Jeżeli chcesz wypłacić pieniądze przed upływem 12. miesięcy od założenia konta IKZE, wówczas może zostać naliczona prowizja.

PORÓWNANIE

IKE

IKZE

Kto może dokonywać wpłat?

Osoby, które ukończyły 16. rok życia. Nie można mieć więcej niż jednego konta IKE.

Gdzie można założyć konto?

W instytucjach finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń.

Jak dokonywać wpłat?

Wpłat dokonuje się dobrowolnie lub zgodnie z umową podpisywaną w danej instytucji.

Jaki jest roczny limit wpłat?

W 2021 roku 17 766,00 zł.

W roku 2022 – 7 106,40, osoby fizyczne, 10 659,60 zł osoby samozatrudnione.

PIT

 

Składki odlicza się od podstawy opodatkowania. Kwota podatku jest obliczana na zakończenie inwestycji od całkowitej wypłacanej kwoty według zasad ogólnych.

Podatek dochodowy 

Pobierany jedynie, jeśli nastąpi wcześniejsze wypłacenie środków.

Jak można wypłacić środki?

Należy wpłacać środki minimalnie przez 5 lat lub wpłacając ponad połowę maksymalnie do 5 lat przed złożenie wniosku o wypłatę kapitału. Można je wypłacić bez konsekwencji, osiągając 60. lat lub w wieku 55 lat, jeśli nabędzie się prawa emerytalne. 

Należy wpłacać środki minimalnie przez 5 lat. Można je wypłacić bez konsekwencji po ukończeniu 65. roku życia.

Czy istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty?

Od wypłaconej wcześniej całej lub częściowej kwoty pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Od wypłaconej wcześniej całej lub częściowej kwoty pobierany jest podatek dochodowy oraz podatek od zysków kapitałowych.

Czy środki mogą być dziedziczone?

Osoba, która odziedziczy środki, może je wypłacić bez opłacania podatku dochodowego. 

Osoba dziedzicząca musi opłacić podatek dochodowy, chyba że kapitał zostanie przeniesiony na własne IKZE.

Czy transfer środków jest możliwy?

Można przenieść środki do innej instytucji prowadzącej IKE lub do PPE, jeśli osoba oszczędzająca jest jej uczestnikiem. 

Można przenieść środki do innej instytucji prowadzącej IKZE.

 

IKE czy IKZE – podsumowanie

Wystarczy tylko spojrzeć na powyższą tabelę, aby stwierdzić, które z kont jest dla nas najlepsze. Jedno i drugie konto posiada swoje wady, jak i zalety. W IKE masz możliwość zgromadzenia większych środków niż w IKZE w krótszym czasie, ponieważ możesz szybciej zacząć je wypłacać. Osoba dziedzicząca pieniądze z IKE ma również łatwiej, ponieważ nie musi odprowadzać o tej kwoty żadnych podatków.

W przypadku IKZE z pewnością jedną z większych zalet jest fakt, że ulga podatkowa jest odczuwalna właściwie natychmiastowo, ponieważ obniżony jest podatek dochodowy, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby generujące wyższe dochody. Z całą pewnością jednak jedno i drugie rozwiązanie jest atrakcyjne i pozwala zaoszczędzić naprawdę dużą sumę pieniędzy na “jesienne lata życia”.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 2)

Powiązane artykuły