Data dodania: 2 września, 2021 r. / Aktualizacja: 24 września, 2021 r.

Krajowy rejestr długów – co to takiego KRD

czym jest KRD

KRD inaczej Krajowy Rejestr Długów, to jedno z wielu na terenie Polski, biuro informacji gospodarczej. W tym miejscu zbierane są wszelkie informacje na temat dłużników zalegających z opłatami administracyjnymi, czy spłatami kredytów. Wiele osób starających się o pożyczkę czy kredyt dowiaduje się, że nie otrzyma decyzji pozytywnej, ponieważ widnieje w KRD, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy. Jak to jest możliwe? Czy można pozbyć się negatywnych informacji na temat swoich finansów z KRD?

Co to jest KRD?

Krajowy Rejestr Dłużników jest jednym z wielu biur, których zadaniem jest prowadzenie ewidencji zaległości naszych rodaków. Widnieją tam dane osób, które nie spłacają pożyczek czy kredytów w terminie i oczywiście tych, którzy w ogóle porzucili spłaty swoich zobowiązań na rzecz wzrostu długów. Często osoby chcące dowiedzieć się, jak wygląda ich sytuacja z powzięciem kredytu, myli KRD z BIK-iem, czyli Biurem Informacji Kredytowej, gdzie z kolei znajdują się informacje na temat wszelkich kredytobiorców. W BIK można znaleźć pozytywną, jak i negatywną historię kredytową. A w KRD znajduje się tylko lista dłużników. Mogą to być osoby fizyczne, prywatne, jak i całe firmy. Działanie KRD regulowane jest przez tzw. BIG-i, czyli zbiór zasad określających działanie biur informacji gospodarczej. Dziś regulacjom BIG-ów podporządkowanych jest 5 instytucji, jednak to KRD jest z nich najważniejsza. Działa od 2003 roku i oprócz gromadzenia danych o dłużnikach, dzieli się również tymi informacjami z placówkami, w których dłużnicy chcą wziąć pożyczkę czy kredyt. 

Działanie KRD – na czym polega?

Każdy wierzyciel, któremu będzie zalegał ze spłatami, może poprosić o wpisanie Cię do KRD. Niezależnie czy nie zapłaciłeś mandatu, czynszu czy rachunku za wodę. Wówczas jesteś oznaczony jako osoba niewypłacalna, co sprawia, że w przypadku chęci wzięcia kredytu, możesz mieć poważny problem. Każdy wpis do KRD obciąża Cię bardziej i zmniejsza Twoją wiarygodność finansową. Aby wpis do KRD mógł zostać zrealizowany, muszą zostać określone warunki. 

Informacje, które znajdziesz w KRD

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat swojej osoby lub jakiejkolwiek firmy, musisz spełniać odpowiednie wymogi, aby móc otrzymać raport. Dla każdej grupy konsumentów przekazywane są inne dane. W przypadku instytucji i firm znajdziesz tam:

 • dane gospodarcze ujawnione w KRD,
 • informacje przekazane przez wierzycieli na temat danej placówki,
 • informacje o zobowiązaniach konsumentów, informacje o wspólnikach i akcjonariuszach, które są jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi.

W raporcie KRD mogą znaleźć się również informacje na temat dłużnika, przekazane przez wierzyciela. Znajdziesz tam takie dane jak:

 • informacje o osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą. Te informacje są jednak ujawniane tylko do dnia wskazanego w ustawie art. 68,
 • o akcjonariuszach, wspólnikach i innych osobach, które wchodzą w skład organów zarządzających. Mogą to być również informacje o prokurentach dłużników, którzy są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej. 

Kto może znaleźć się w systemie KRD?

Nie każda osoba, posiadająca zaległości, może znaleźć się w rejestrze KRD. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione określone warunki. W przypadku osób fizycznych wygląda to następująco:

 •  zadłużenie musi być wyższe niż 200 zł,
 • opóźnienie musi wynosić co najmniej 60 dni, 
 • wierzyciel powinien wysłać do dłużnika informacje o niespłaconym zadłużeniu i poinformować go co najmniej 30 dni przed wpisaniem go do KRD, o tym, że może się tam znaleźć.

W przypadku firm wpis do KRD może być wykonany, jeśli:

 • zadłużenie jest wyższe niż 500 zł,
 • opóźnienie wynosi co najmniej 60 dni,
 • w tym przypadku firma również powinna być poinformowana na 30 dni przed datą wpisu, o tym, że jeśli należność nie będzie uregulowana, zostanie wpisana do KRD.

Czy można usunąć swoje dane z KRD?

Wiele osób fizycznych i firm dowiadując się o wpisie do KRD, chciałoby jak najszybciej usunąć stamtąd niechlubne informacje. Jednak usunięcie wpisu z KRD nie należy do najprostszych zadań.

Wpis w KRD może widnieć nawet 10 lat po dokonanym wpisie i do 3 lat po aktualizacji wierzyciela. Generalnie wpis do KRD powinien widnieć tak długo w systemie, aż zadłużenie nie zostanie spłacone. Po opłaceniu danej kwoty przez dłużnika wierzyciel powinien w ciągu 14 dni zaktualizować tę informację. Jeśli wierzyciel będzie zwlekał z tym działaniem, wówczas może ponieść karę grzywny. 

Warunkiem wypisania się z rejestru KRD jest opłacenie zobowiązań. Po tym, jak wierzyciel złoży wniosek o aktualizację wpisu, wówczas KRD ma 7 dni na dokonaniem zmian w systemie. 

W niektórych przypadkach KRD może samo usunąć dodany przez wierzyciela wpis:

 • jeśli KRD otrzyma informację o wygaśnięciu zobowiązania lub jego nieistnieniu,
 • w przypadku, gdy wygasła lub została rozwiązana umowa z wierzycielem,
 • kiedy biuro zaprzestało wykonywania działalności gospodarczej, o czym zostali poinformowani wierzyciele, związani z nim umową,
 • jeśli wierzyciel został wykreślony z rejestru i nie wykonuje już działalność gospodarczej.

Jak zarejestrować się w KRD?

Z systemu KRD możesz korzystać przez Internet. Jednak, aby tak się stało, najpierw należy się zarejestrować, a w przypadku firm podpisać stosowną umowę o współpracy z KRD. 

Osoby fizyczne zarejestrują się za pośrednictwem strony konsument.krd.pl. Wystarczy wypełnić formularz i stworzyć hasło. Wymagane jest również potwierdzenie tożsamości za pomocą przelewu weryfikacyjnego lub przesłania skanu dowodu osobistego drogą elektroniczną. 

Kto może trafić na listę KRD?

Każda osoba fizyczna, która posiada dług w wysokości co najmniej 200 zł i firma, posiadająca dług w wysokości co najmniej 500 zł. Wpis do rejestru może być wprowadzony na mocy Kodeksu Cywilnego art. 187 w związku z umowami takimi jak:

 • wywóz nieczystości,
 • dostarczanie energii cieplnej,
 • odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody,
 • usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
 • dostarczanie gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,
 • przewożenie bagażu i pasażerów.

Jak wpisać dłużnika do KRD?

Aby móc wpisać dłużnika do KRD najpierw należy wykupić odpowiedni pakiet usług. To ile będzie kosztował wpis, będzie zależało od danego pakietu. W przypadku firm cennik ustalany jest indywidualnie, a dla osób fizycznych przewidziane są dwa pakiety usług:

 • pakiet Gold – 175 zł rocznie. W jego ramach można wpisać dwóch dłużników miesięcznie,
 • pakiet Platinum – 380 zł rocznie. Umożliwia wpisanie 3 dłużników miesięcznie.

Jeśli pakiet został już określony i opłacony, można przejść do procedury wpisu dłużnika:

 • najpierw wysyła się wezwanie do zapłaty dla dłużnika,
 • jeśli dłużnik nie opłaci zaległości, wówczas wierzyciel może go wpisać do bazy KRD, logując się na swoim koncie w serwisie,
 • dług musi być odpowiednio udokumentowany, np. umową lub fakturą. 

Sprawdź, czy jesteś w KRD

Jeśli zastanawiasz się, czy jesteś wpisany do KRD, możesz to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Dokonaj rejestracji w serwisie KRD dla konsumentów, zaloguj się i wybierz opcję “Sprawdź, czy jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Długów” i potwierdź swoją tożsamość. Jeśli weryfikacja przejdzie bez problemów, otrzymasz na swoje konto raport o swojej osobie. 

W przypadku, kiedy chcesz sprawdzić, czy w KRD znajduje się jakakolwiek firma, musisz najpierw wybrać usługę i uiścić opłatę. Jako konsument możesz sprawdzić tylko firmy, ale nie osoby fizyczne.

Oprócz informacji czy w KRD znajduje się wpis na temat Twojej osoby, możesz również:

 • uzyskać informacje na temat tego, kto sprawdzał Twoje dane,
 • wpisać nowego dłużnika,
 • otrzymać informację, że ktoś wpisał Cię do systemu KRD,
 • sprawdzać, jak kształtuje się sytuacja podmiotów, z którymi pracujesz. 

Raport KRD możesz uzyskać przez Internet, ale również drogą korespondencyjną. Wystarczy, że prześlesz na adres Krajowego Rejestru Dłużników wypełniony formularz o udzielenie zgody na udostępnienie informacji i kopię swojego dokumentu tożsamości. 

Należy jednak pamiętać, że raz na 6 miesięcy, każdej osobie zainteresowanej raportem KRD przysługuje jeden jego darmowy egzemplarz. Jeśli będzie potrzeba kolejnego w tym samym półroczu, wówczas opłata wynosi 14 zł. 

Dlaczego warto sprawdzić, czy jesteś na liście dłużników?

Zawsze warto wiedzieć, czy przypadkiem nie znajdujemy się w systemie KRD. Taki raport warto pobierać przynajmniej raz w ciągu roku i zawsze przed chęcią podjęcia pożyczki czy kredytu. Jest to ważne, ponieważ zawsze, kiedy złożysz wniosek o pożyczkę lub kredyt, bank, czy parabank, będzie sprawdzał Twoją wiarygodność finansową. Dzięki temu, że dowiesz się o ewentualnych, nieopłaconych zobowiązaniach, dostaniesz szansę, aby je uregulować i tym samym zwiększyć swoją szansę na uzyskanie kredytu lub pożyczki. Dodatkowo może się również okazać, że w KRD wciąż tkwią informacje na temat zadłużenia, które już dawno zostało przez Ciebie spłacone. Wówczas możesz złożyć wniosek o aktualizację tych informacji. 

Uzyskanie kredytu lub pożyczki a wpis do KRD

Jeśli informacje na temat Twojego zadłużenia znajdują się w KRD, wówczas masz o wiele mniejsze szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki. Wiele placówek udzielających pomocy finansowej, będzie po prostu bało się pożyczyć pieniądze osobie, której nie stać na opłacenie aktualnych zadłużeń. Dla takich instytucji jest to oznaka, że nie można Ci ufać, ponieważ jesteś mało rzetelny. Dodatkowo możesz mieć również problemy z kontrahentami, którzy będą sprawdzać np. Twoją działalność gospodarczą, aby mieć pewność, że jesteś zaufanym przedsiębiorcą. 

Oczywiście istnieje wiele instytucji pozabankowych, które udzielają pożyczek osobom wpisanym do KRD, ponieważ nie biorą tego pod uwagę. Jednak mimo wszystko, aby zadbać o spokój ducha, dobrze jest mieć świadomość, że za rogiem nie spotka nas niemiła niespodzianka. 

Czym różni się KRD od BIK?

Właściwie w każdym przypadku, w którym podejmujemy decyzję odnośnie powzięcia środków finansowych z placówki bankowej czy pozabankowej, możemy spotkać się nie tylko z pojęciem KRD, ale również BIK. Wiele osób myli te instytucje, dlatego skoro już wiesz, czym zajmuje się KRD, wyjaśnijmy również, czym jest Biuro Informacji Kredytowej. A więc instytucja ta zbiera informacje dotyczące spłat pożyczek i kredytów pobranych z parabanków i banków. Natomiast w KRD znajdziesz informacje dotyczące zaległości w spłatach dotyczących np. opłaty za Internet. W BIK przetrzymywane są informacje nie tylko o zaległościach w spłacie, ale również o całej historii kredytowej – również tej pozytywnej. Dzięki BIK oceniana jest więc Twoja zdolność kredytowa na podstawie negatywnych i pozytywnych informacji. Jeśli jednak jesteś wpisany do KRD, oznacza to, że pozytywnych informacji tam nie znajdziesz. 

Raport BIK możesz pobrać bezpłatnie dwa razy do roku, po pozytywnym procesie weryfikacji tożsamości. Jeśli potrzebujesz generować go częściej, wówczas będziesz musiał zapłacić 36 zł. Dane w BIK zbierane są przez 5 lat. 

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 1)

Powiązane artykuły